关于世博会

关于世博会的作文

 • 2010
 • nián
 • shàng
 • hǎi
 • shì
 • huì
 • jiāng
 • zhào
 • kāi
 •  
 • shí
 • de
 • 2010年上海世博会即将召开,那时的我
 • jīng
 • shì
 • míng
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • le
 •  
 • xià
 • miàn
 • jiù
 • ràng
 • lái
 • 已经是一名五年级的小学生了。下面就让我来
 • jiǎng
 • jiǎng
 • shì
 • huì
 • ba
 •  
 • 讲讲世博会吧。
 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • lǎn
 • huì
 • shì
 • yóu
 • guó
 • jiā
 • de
 • zhèng
 • zhǔ
 • bàn
 •  
 •  世界博览会是由一个国家的政府主办,
 • yǒu
 • duō
 • guó
 • jiā
 • huò
 • guó
 • zhī
 • cān
 • jiā
 •  
 • zhǎn
 • xiàn
 • rén
 • lèi
 • zài
 • shè
 • 有多个国家或国际组织参加,以展现人类在社
 • huì
 •  
 • jīng
 • 会、经