蝈蝈

 • 作文字数50字
 •  
 • shā
 • shā
 • shā
 • shā
 •  
 •  
 •  
 • “沙沙沙沙……”
 • lián
 • de
 • guō
 • guō
 •  
 • 可怜的蝈蝈,
 • zài
 • xiǎo
 • miè
 • lóng
 •  
 • 在小篾笼里,
 • chàng
 •  
 • 寂寞地唱歌。
 • xiǎng
 • le
 • me
 •  
 • 想妈妈了么?
 • shēng
 • rén
 • de
 • ěr
 • duǒ
 •  
 • 歌声刺人的耳朵。
 • xiǎo
 • miè
 • lóng
 • nòng
 •  
 • 我把小篾笼弄破,
 • fàng
 • zǒu
 • le
 • guō
 • guō
 •  
 • 放走了蝈蝈。
 •  
 • 爸爸,
 • yào
 • guài
 •  
 • 不要怪我,
 • ài
 • tīng
 •  
 • 我不爱听,
 • zhè
 • bèi
 • suǒ
 • zhù
 • de
 •  
 • 这被锁住的歌。
   

  相关内容

  记忆里永远童年

 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • duì
 • jiǎng
 • 小时候妈妈对我讲
 • zhǎng
 • le
 • jiù
 • yuǎn
 • fāng
 • 长大了你就可以去远方
 • zǒu
 • guò
 • hěn
 • zhǎng
 • hěn
 • zhǎng
 • rén
 • shēng
 • 走过很长很长人生路
 • biàn
 • wàn
 • shuǐ
 • qiān
 • shān
 • 踏遍万水千山
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiù
 • pàn
 • ya
 • pàn
 •  
 •  
 • 那时候,我就盼呀盼……
 • pàn
 • wàng
 • kuài
 • kuài
 • zhǎng
 • 盼望自己快快长大
 • zhǎng
 • le
 • jiù
 • xiàng
 • rén
 • yàng
 • 长大了就可以像大人一样
 • yuǎn
 • fāng
 • 去远方
 • zǒu
 • guò
 • hěn
 • zhǎng
 • hěn
 • zhǎng
 • rén
 • shēng
 • 走过很长很长人生路
 • biàn
 • wàn
 • shuǐ
 • qiān
 • shān
 • 踏遍万水千山
 • tóng
 • nián
 •  
 • tóng
 • nián
 • 童年 童年

  会笑的星星、学画画

 • huì
 • xiào
 • de
 • xīng
 • xīng
 • tiān
 • lán
 • lán
 •  
 • hǎi
 • zhàn
 • zhàn
 •  
 • 会笑的星星天蓝蓝,海湛湛,
 • lǎo
 • shī
 • méi
 • ér
 • wān
 • wān
 •  
 • 老师眉儿弯弯,
 • xiàng
 • xiǎo
 • chuán
 • xiàng
 • yuè
 • liàng
 •  
 • 像小船像月亮,
 • shuāng
 • yǎn
 • ér
 • shuǐ
 • wāng
 • wāng
 •  
 • 一双眼儿水汪汪,
 • men
 • xiào
 • shí
 • shǎn
 • shǎn
 •  
 • 我们笑时她闪闪。
 •  
 •  
 • xué
 • huà
 • huà
 •  学画画
 • dōng
 • chǒu
 • chǒu
 •  
 • kàn
 • kàn
 •  
 • 东瞅瞅,西看看,
 • miáo
 • miáo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zài
 • gàn
 • ma
 •  
 • 瞄瞄老师,在干嘛?
 • xiě
 • xiě
 •  
 • miáo
 • miáo
 •  
 • huà
 • huà
 •  
 •  
 • 写写,描描,画画……
 • jìng
 • gǔn
 • chū
 • nán
 • guā
 •  
 • 竟滚出一个大南瓜!
 • dèng
 • dèng
 • yǎn
 •  
 • 瞪瞪眼,

  泉潭

 • zhè
 • quán
 • nǎi
 • nán
 • shí
 • èr
 • quán
 • zhōng
 • de
 • quán
 •  
 • zài
 • 这趵突泉乃济南府七十二泉中的第一个泉,在
 • chí
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • kuān
 • kuò
 •  
 • liǎng
 • tóu
 • jun
 • tōng
 •  
 • 大池之中,有四五亩地宽阔,两头均通溪河。
 • chí
 • zhōng
 • liú
 • shuǐ
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • chí
 • zhèng
 • zhōng
 • jiān
 • yǒu
 • sān
 • quán
 • 池中流水,汩汩有声,池子正中间有三股大泉
 •  
 • cóng
 • chí
 • mào
 • chū
 •  
 • fān
 • shàng
 • shuǐ
 • miàn
 • yǒu
 • èr
 • sān
 • chǐ
 • gāo
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • ,从池底冒出,翻上水面有二三尺高。……这
 • sān
 • shuǐ
 •  
 • jun
 • diào
 • tǒng
 • hái
 •  
 •  
 • liú
 • è
 •  
 •  
 • lǎo
 • cán
 • yóu
 • 三股水,均比吊桶还粗。(刘鹗:《老残游

  童年

 •  
 •  
 •  
 • tóng
 • nián
 •  
 •  
 • zài
 • rén
 • jiān
 •  
 •  
 • de
 • xué
 •  
 • shì
 • gāo
 • ěr
 •  《童年》《在人间》《我的大学》是高尔
 • zhe
 • míng
 • de
 • sān
 • chuán
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • xiě
 • chū
 • le
 • gāo
 • ěr
 • duì
 • 基著名的三部曲自传体小说,写出了高尔基对
 • nán
 • de
 • rèn
 • shí
 • ,
 • duì
 • shè
 • huì
 • rén
 • shēng
 • de
 • jiàn
 • jiě
 • ,
 • háng
 • jiān
 • 苦难的认识,对社会人生的独特见解,字里行间
 • yǒng
 • dòng
 • zhe
 • shēng
 • shēng
 • de
 • wàng
 • jiān
 • qiáng
 •  
 • nèi
 • hán
 • fēng
 • 涌动着一股生生不息的热望与坚强。它内涵丰
 • hòu
 •  
 • nài
 • rén
 • xún
 • wèi
 •  
 • wéi
 • men
 • miáo
 • huì
 • le
 • jīng
 • cǎi
 • fēn
 • 厚,耐人寻味,为我们描绘了一个精彩纷

  蝌蚪

 • shuǐ
 • dǎo
 • yìng
 • zhe
 • lán
 • tiān
 •  
 • 水倒映着蓝天,
 • yōu
 • yōu
 •  
 • 碧波悠悠。
 • yōu
 • yōu
 • de
 • shuǐ
 • chí
 • zhōng
 •  
 • 碧波悠悠的水池中,
 • yún
 • ér
 • zài
 • yóu
 •  
 • 云儿在游。
 • hēi
 •  
 • shuí
 • zài
 • lán
 • tiān
 • bái
 • yún
 • zhī
 • jiān
 •  
 • 嘿!谁在蓝天白云之间,
 • fàng
 • fēi
 • chū
 • qún
 • hēi
 • de
 • qiú
 •  
 • 放飞出一群黑色的气球。

  热门内容

  快乐的五一节

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • chūn
 • fēng
 •  
 • yáng
 • guāng
 • càn
 • làn
 •  
 • men
 •  今天早上,春风和煦,阳光灿烂。我们
 • xiōng
 • mèi
 • sān
 • rén
 • zhe
 • pén
 •  
 • shéng
 •  
 • diào
 • lóng
 • xiā
 • le
 •  
 • 兄妹三人拿着盆子、绳子,去钓龙虾了。一路
 • shàng
 •  
 • zhōng
 • míng
 • fān
 • liǎng
 • rén
 • dōng
 • zhāng
 • wàng
 • de
 •  
 • wèn
 • men
 • 上,哥哥和钟明帆两人东张西望的,我问他们
 • zài
 • gàn
 • ma
 • ne
 •  
 • men
 • kǒu
 • tóng
 • shēng
 • gào
 •  
 •  
 • zhuō
 • tián
 • 在干吗呢?他们异口同声地告诉我:“捉田鸡
 •  
 • zuò
 • yòu
 • ěr
 •  
 •  
 • ,做诱饵。”
 •  
 •  
 • dào
 • le
 •  到了一个

  小鸡历险记

 •  
 •  
 • xiǎo
 • xiǎn
 •  小鸡历险记
 •  
 •  
 • shì
 • zhī
 • xiǎo
 • xiǎo
 •  
 • cóng
 • de
 • bèng
 • chū
 •  我是一只小小鸡,从妈妈的肚子里蹦出
 • lái
 •  
 • jiù
 • zhù
 • jiù
 • bèi
 • rén
 • lèi
 • chī
 • diào
 •  
 • ér
 • shí
 •  
 • guò
 • zhe
 • tiān
 • zhēn
 • 来,就注定就被人类吃掉。儿时,我过着天真
 • huó
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • xiàn
 • zài
 • dào
 • le
 • gāi
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • gòng
 • ròu
 • de
 • 活泼的生活,可现在到了该为人类提供鸡肉的
 • shí
 • hòu
 • le
 •  
 • bèi
 • qíng
 • de
 • shàng
 • le
 • chǎng
 • de
 •  
 • de
 • 时候了,我被无情的拉上了屠鸡场的路,我的
 • mìng
 • yùn
 • chè
 • huǐ
 • 命运彻底毁

  二次大战百幕风云读后感

 •  
 •  
 • jīn
 • nián
 • shì
 • zhōng
 • guó
 • kàng
 • zhàn
 • zhēng
 • shì
 • jiè
 • fǎn
 • zhàn
 •  今年是中国抗日战争和世界反法西斯战
 • zhēng
 • shèng
 • 60
 • zhōu
 • nián
 •  
 • cóng
 • shū
 • guì
 • zhōng
 • zhǎo
 • dào
 • le
 •  
 • èr
 • 争胜利60周年,我特意从书柜中找到了《二次
 • zhàn
 • bǎi
 • fēng
 • yún
 •  
 • shū
 •  
 • bìng
 • kǒu
 • tōng
 • le
 • quán
 • shū
 • shàng
 • 大战百幕风云》一书,并一口气通读了全书上
 •  
 • xià
 • liǎng
 •  
 • zhè
 • duàn
 • shǐ
 • shēn
 • shēn
 • yìn
 • zài
 • le
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • 、下两册。这段历史已深深地印在了我的脑海
 • zhōng
 •  
 • le
 • de
 • xiàn
 • gǎn
 • kǎi
 •  
 • 中,也激起了我的无限感慨。

  希望

 •  
 •  
 • rén
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • wàng
 • ,
 •  人人都有希望,
 •  
 •  
 • shēng
 • huó
 • shì
 • hào
 • hàn
 • de
 • hǎi
 • yáng
 • ;
 •  生活是浩瀚的海洋;
 •  
 •  
 • rén
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • wàng
 • ,
 •  人人都有希望,
 •  
 •  
 • xué
 • shì
 • zhī
 • shí
 • de
 • diàn
 • táng
 • .
 •  学习是知识的殿堂.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shēng
 • huó
 • fēng
 • duō
 • cǎi
 • ,
 •  生活丰富多采,
 •  
 •  
 • wàng
 • zài
 • shēng
 • huó
 • de
 • xiàng
 • liú
 • xià
 • zuì
 • rén
 • de
 • fāng
 • xiāng
 • ;
 •  希望在生活的相册里留下醉人的芳香;
 •  
 •  
 • xué
 •  学

  看海

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • tiān
 • fēi
 • cháng
 • yán
 •  
 •  今天,天气非常炎热,我和爸爸妈妈打
 • suàn
 • hǎi
 • biān
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • xiǎng
 • shòu
 • xià
 • hǎi
 • de
 • yáng
 • guāng
 •  
 • shā
 • 算去海边游泳,也去享受一下大海的阳光、沙
 • tān
 •  
 • 滩。
 •  
 •  
 • dào
 • hǎi
 • biān
 •  
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • hǎi
 • fēng
 • jiù
 • yíng
 • miàn
 • lái
 •  
 •  一到海边,凉爽的海风就迎面扑来,我
 • pǎo
 • xiàng
 • hǎi
 • biān
 • xīn
 • shǎng
 • měi
 • de
 • hǎi
 •  
 • 立刻跑向海边欣赏美丽的大海。
 •  
 •  
 • yóu
 • huì
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • suǒ
 •  由于我不会游泳,所以爸爸